Tin mới nhất:

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một câu lời Chúa hay để suy gẫm

Chúa nhật 18 Thường Niên A (Video) – Mọi người đều ăn no

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 14, 13-21) Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người [Xem thêm]

Chúa nhật 14 Mùa Thường Niên (Video) – Hãy đến cùng Tôi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,25-30) Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng [Xem thêm]

Bài giảng Chúa nhật XIII TN A: Lòng quảng đại luôn được đáp đền quá điều dám ước mơ

CN 13 TN (A) Chủ đề :     Lòng quảng đại luôn được đáp đền quá điều dám ước mơ. Kính thưa quý cố ông bà và anh chị em, Đời sống cộng đồng luôn cần và rất cần lòng quảng đại. Nó tạo nên tình liên đới hiệp thông, giúp phát triển bền vững về mọi phương diện, nhất là với những thành phần xã hội dễ bị tổn thương nhất. Đại dịch Covid-19 vừa qua ghi nhận muôn vàn những [Xem thêm]

Thứ Bảy tuần XII TN A (Video): Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời

THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN                Mt 8, 5 – 17 “Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông [Xem thêm]

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Video) – Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN   (2020) TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ  (Lc 2, 41-51) (Thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu) “Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. [Xem thêm]

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên (Video) – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A

THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN (2020) THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Năm A (Mt 11, 25 – 30) “Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy [Xem thêm]

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên (Video) – Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này

THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN  (Mt 6, 7 – 15) “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy [Xem thêm]

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên (Video) – Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi

THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN  (Mt 6,1-6.16-18) “Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con [Xem thêm]

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên (Video) – Các ngươi hãy yêu thương thù địch

THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN  (Mt 5, 43 – 48) “Các ngươi hãy yêu thương thù địch”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền [Xem thêm]

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên (Video) – Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác

THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN    (Mt 5, 38 – 42) “Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má [Xem thêm]
1 2 3 16