Tin mới nhất:

Cầu nguyện Taize’ và Chầu Thánh Thể

Thiếu nhi – Chầu Thánh Thể

Chủ đề – Qua Mẹ Đến Với Chúa (PowerPoint)   [embeddoc url=”http://bangiaolyphatdiem.com/wp-content/uploads/2016/05/Chủ-đề-Qua-Mẹ-Đến-Với-Chúa.pptx” download=”all” [Xem thêm]

Giáo xứ Bạch Liên và Hải Nạp cầu nguyện Taize tháng 5

            Như một thói quen, cứ vào tối Chúa nhật tuần đầu tháng là toàn thể giáo dân của 2 giáo xứ Bạch Liên và Hải Nạp lại chuẩn bị cho buổi cầu nguyện Taize. Tháng 5 này, Bạch Liên– chính là nơi tổ chức buổi cầu nguyện. Chủ đề của tháng 5 là: “Lao động: thể hiện phẩm giá thụ tạo theo hình ảnh Đấng Hay Thương Xót”. Với chủ đề này, toàn bộ nội dung của buổi cầu [Xem thêm]