Tin mới nhất:

Thiếu Nhi Thánh Thể

Thiếu nhi – Chầu Thánh Thể

Chủ đề – Qua Mẹ Đến Với Chúa (PowerPoint)   [embeddoc url=”http://bangiaolyphatdiem.com/wp-content/uploads/2016/05/Chủ-đề-Qua-Mẹ-Đến-Với-Chúa.pptx” download=”all” [Xem thêm]

Giấy ghi thông tin cần thiết dành cho tham dự viên ngày gặp mặt thiếu nhi Gp Phát Diệm lần thứ IV

Ban giáo lý xin gửi tới quý cha, quý huynh trưởng : Giấy ghi thông tin cần thiết dành cho tham dự viên ngày gặp mặt thiếu nhi Gp Phát Diệm lần thứ IV. Quý cha, quý huynh trưởng có thể dùng mẫu này để  giúp cho việc tổ chức cho các em đi được chặt chẽ hơn. GIẤY GHI THÔNG TIN CẦN THIẾT DÀNH CHO CÁC EM THAM DỰ NGÀY THIẾU NHI GIÁO PHẬN PHẤT DIỆM GẶP MẶT LẦN THỨ IV    TẠI XỨ CHÍNH TOÀ PHÁT [Xem thêm]
1 14 15 16